Kategórie
Anketa

Aký typ hier preferujete?

Celkom hlasov: 7945
Najnovšie

Cubulus

Cena s DPH:21.99 EUR
Cena bez DPH:21.99 EUR
Dostupnosť:Skladom
ks

• 2 - 3 hráči
• Od 8 - 99 rokov
• Trvanie hry: 15 min.
• Ocenenia hry: Najlepšia abstraktná hra v 2011 UK, 2. mieto v súťaži Parents´ Choice 2011 USA, Platinové ocenenie Oppenheim 2011 USA
• Jazykovo nezávislé
• Jazyk pravidiel: SK, CZ, EN, DE, FR...
• Strategická hra

Pravidlá hry v angličtine

Cieľ hry
Vytvor štvorec zo 4 guličiek rovnakej - tvojej farby na ktorejkoľvek zo 6 strán kocky tak, ako vidíte naznačené na videu.

HRA PRE DVOCH HRÁČOV

Príprava hry
Všetky guličky by mali byť vybrané z kocky.
Každý hráč si zvolí farbu; tretia farba guličiek je neutrálna.

Priebeh hry
Náhodne sa vyberie prvý hráč. Druhý hráč vloží ľubovoľne 9 neutrálnych guličiek do kocky. Prvý hráč potom vloží jednu guličku do kocky, druhý hráč urobí to isté, atď.
Vloženie novej guličky Gulička môže byť vložená len do vonkajšieho otvoru; môže posunúť 1 alebo 2 ďalšie, ale nie viac: keď sa vloží nová gulička, nesmie vytlačiť von inú guličku.

Zmena poradia úplného radu
Miesto vloženia novej guličky, hráč sa môže rozhodnúť zmeniť poradie celého radu: hráč môže vtlačiť prvú guličku tak, aby tretia vyšla von, ktorá je potom okamžite umiestnená do prázdeho miesta. V nasledujúcom ťahu, nie je možné urobiť opačný ťah, čím by sa zrušil predchádzajúci ťah. Keď sú všetky guličky vložené, teraz je možné len zmeniť poradie v rade.

Koniec hry
Hráč, ktorý ako prvý vytvorí štvorec zo 4 guličiek svojej farby na jednej strane kocky hru vyhráva. Štvorec môže byť vytvorený tromi spôsobmi (viď. video). Ak sa objaví štvorec protihráča v tom istom čase, vyhráva tento protihráč.

HRA PRE TROCH HRÁČOV

Priebeh hry
Pravidlá a cieľ hry sú zhodné okrem toho, že teraz nie sú žiadne guličky neutrálnej farby. Každý hráč si zvolí farbu a zoberie si 9 guličiek danej farby; náhodne sa zvolí prvý hráč a potom sa hrá v smere hodinových ručičiek, keď je hráč na ťahu vloží jednu guličku svojej farby alebo zmení poradie celého radu.

Koniec hry
Hráč, ktorý ako prvý vytvorí štvorec zo 4 guličiek svojej vlastnej farby na jednej strane kocky hru vyhráva. Ak sa objaví štvorec iného protihráča v tomto istom čase, vyhráva tento protihráč.

Pravidlá hry na stiahnutie.

Obsah balenia:
1 mäkká kocka s 27 otvormi, 27 guličiek v troch rozdielnych farbách, pravidlá
 

Pravidlá hry v angličtine